Úvod O naší CK Kontakt
Fotogalerie Přihláška Aktuality

Itálie - Toskánsko, Umrbie

Termín: 23.-30.9.2023 Cena:14000.-

 

TERMÍN:  23.9. – 30.9.2023  CENA: 14.000 Kč

AUGUSTINIÁNI V TOSKÁNSKU  a  UMBRII

                                

    1.den - sobota.Odjezd v 5 hod. z Brna-Líšně, nám Karla IV., v 5.30 hod.

    z Mendlova náměstí -  od kostela, přejezd přes Rakousko  -  PADOVA -

    Basilica  sv,  Antonína - mše sv.,Ferrara, nocleh.

    2.den - neděle. Po snídani  odjezd do FLORENCIE  -  San Miniato, cca 2 km pěší

    pouť do  kostela Santo Spirito na mši sv., oběd u augustiniánů,  prohlídka města,

    večeře  a  ubytování u augustiniánů v San Gimignano.

    3.den - pondělí. Dopoledne ke kořenům řádu Svatého Augustína – prohlídka   

    augustiniánských pousteven Eremo di San Leonardo al Lago  a  Eremo di

    Lecceto  / mše sv. / Odpoledne  SIENA  / Svatá Kateřina Sienská/.  Návrat do

    San Gimignano -  večeře,  nocleh.

  4.den-úterý -  dopoledne VOLTERRA – zachovalé středověké  historické město  

  / etruské památky /, odpoledne moře -  koupání  -  San Vicenzo  - odjezd do

   Orbetella,  Monte Argentario  -  večeře a ubytování u Pasionalistů.

    5.den- středa - Dopoledne MONTE ARGENTARIO – VITERBO- klášter a kostel

     OSA , mše sv.,společný oběd, odpoledne CIVITA di BAGNOREGIO -  prohlídka,

    TODI  - Kostel Panny Marie, COLLEVALENZA  -  Sanktuárium Božího   

     Milosrdenství,  CASCIA -  večeře, ubytování.

     6.den - čtvrtek - CASCIA - Bazilka sv.Rity, duchovní program, návštěva

     Augustiniánského kláštera,  návštěva  městečka  ROCCAPORENA - rodný dům   

     sv.Rity, kostely, křížová cesta. / Z Cascie možnost pěší poutě cca  5 km a zpět

     autobusem/ do Cascie  -  večeře, nocleh.

   7.den - pátek- odjezd do TOLENTINO - Bazilika sv. Mikuláše  - mše sv., oběd u

     Augustiniánů, odjezd k pobřeží jadranského moře  / koupání / , Bologna –     

     nocleh.

   8.den  -  sobota. Po snídani odjezd do Brna.  Návrat  cca ve 21 hodin.    

 

Duchovní doprovod - Otec Angelo Lemme,OSA

 

Cena  zahrnuje dopravu,  pokojové ubytování,  7x snídani, 5x večeři 

- nezahrnuje pojištění léčebných výloh. Doporučujeme připojistit.
Kapesné pro vlastní potřebu.

Poznámka: přihláška bude zaregistrována  po zaplacení zálohy ve výši 5000Kč nebo celé částky. Platbu zašlete na účet  ČS 615103073/0800, var. symbol  230923. Prosím o poslání /nahlášení/ potřebných údajů. Jméno, adresa, datum narození, místo narození, číslo cestovního dokladu, číslo mobilu a místo nástupu. .

 

Kontakt: Brigita Kolářová, tel. 734 892 731

              Jarmila Hladká, tel.739 083 191, email : Info@ckhladky.cz