Úvod O naší CK Kontakt
Fotogalerie Přihláška Aktuality

Poutní místa na Moravě i v Čechách

Termín: 12.-15.9.2023 Cena: 5500.-

POUTNÍ MÍSTA

NA MORAVĚ I V ČECHÁCH

Termín:12.9. –15.9.                Cena: 5.500.-

 

1.den  - úterý. Odjezd z Líšně, náměstí Karla IV., zast. MHD  v 8 hodin. Odjezd z Rožnova pod Radhoštěm / ulice za kostelem/ v 5 hodin. KŘTINY -  mše sv.,Žďár - nad Sázavou  -  ZELENÁ HORA -  poutní areál, KLOKOTY -  kostel Nanebevzetí Panny Marie, poutní areál, Hluboká nad Vltavou , večeře, nocleh.                         2.den  -  středa -  po snídani odjezd  - ZLATÁ KORUNA – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie,  ČESKÝ KRUMLOV  -  městská památková rezervace na seznamu UNESCO, VYŠŠÍ BROD - cisterciácký klášter, mše sv., Hluboká nad Vltavou,  večeře, nocleh.                                                                                       3.den – čtvrtek -  po snídani odjezd -  LOMEC - poutní kostel Jména Panny Marie, mše sv., KLATOVY-  kostel Neposkvrněného početí  Panny  Marie a sv. Ignáce, – prohlídka města, HARTMANICE -  kostel sv. Vintíře / skleněný oltář /, Hluboká nad Vltavou - večeře,nocleh.                                                                                              4. den -  pátek -  Po snídani odjezd - KOSTELNÍ VYDŘ Í - kostel Panny Marie Karmelské -  poutní areál, mše sv., NOVÁ ŘÍŠE  -   premonstrátský klášter - prohlídka , HLUBOKÉ MAŠUVKY -  kostel  Navštívení  Panny Marie, poutní areál, cesta domů. Příjezd do Brna  cca v 18 hodin.                                                       Příjezd do Rožnova p. R. cca ve 21 hodin.

DUCHOVNÍ  DOPROVOD Otec Jiří Polášek

Cena zahrnuje:  dopravu, autobusem,  3x  pokojové ubytování s polopenzí v Hluboké nad Vltavou  -  Hotel Záviš , průvodce.

Kapesné pro vlastní potřebu a vstupy cca do 1000 Kč.

Přihláška bude zaregistrována po zaplacení zálohy ve výši 1000 Kč a nebo celé částky. Platit můžete u paní Marie Pavlicové, nebo na účet ČS 615103073/0800,  var. symbol 120923. Prosím o nahlášení potřebných údajů: jméno, adresa, datum narození, číslo OP, telefonní číslo a místo nástupu.

 

PŘIHLÁŠKY A  INFORMACE:     Marie Pavlicová  -    tel.731 325 653                                                           Jarmila. Hladká  -   tel. 739 083 191, info@ckhladky.cz